Türkiye Cumhuriyeti

Tahran Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Büyükelçiliğimiz İlköğretim Okulu Açık Öğretim Ortaokulu / Lisesi Sınav Merkezi Olarak Yetkilendirilmiştir , 02.05.2013

Bilindiği üzere, uzaktan eğitim hizmetleriyle, gelişen iletişim olanaklarından yararlanılarak zaman, emek, mekân vb. diğer kısıtlamalar ortadan kaldırılmış ve herkes için yaşam boyu eğitim imkânı sağlanmıştır.

Anılan eğitim hizmetleriyle, geleneksel eğitim uygulamalarının öğretim yaşı, zamanı, yeri, yöntemi, amaçları vb. sınırlamalarına bağlı kalınmadan, eğitimde verim ve etkililiği de arttırmak suretiyle, bireylerin değişen eğitim ihtiyaçlarına cevap verilmeye çalışılmaktadır.

Sözkonusu program, yurt dışında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar tarafından yürütülmektedir.

Bu çerçevede, Büyükelçiliğimiz İlköğretim Okulu da "Açık Öğretim Ortaokulu/ Lisesi Sınav Merkezi" olarak yetkilendirilmiştir. Bahsekonu hizmetin, başta din eğitimi olmak üzere değişik sebeplerle İran'a gelen, örgün eğitim-öğretim sisteminin dışında kalan vatandaşlarımızın ve çocuklarının büyük bir ihtiyacına cevap vereceği düşünülmektedir.

 

Programa ilgi duyan vatandaşlarımızın Okulu Müdürü Servet Akdeniz ile temasa geçmeleri rica olunur.

 

 

Okul Müdürü Servet Akdeniz

GSM: 0098 9353879916

Ofis: 009821 359511 44

Sekretarya: 009821 359511 85

E-posta: servet.ordu@hotmail.com