Türkiye Cumhuriyeti

Tahran Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Duyuru ( Açık İlköğretim Okulu ) , 08.03.2012

                                                                                                                                                             08 Mart 2012

DUYURU

 

 

Büyükelçiliğimiz İlköğretim Okulu “Açık İlköğretim Okulu Sınav Merkezi” olarak yetkilendirilmiştir. 2012–2013 ders yılı için ön kayıtlar alınmaktadır.

 

İlköğretimini tamamlayamayan ve zorunlu ilköğretim yaş sınırını aşan yetişkinlere "Açık İlköğretim Okulu" sayesinde eğitimlerini tamamlayabilme olanağı tanınmıştır.

 

Zorunlu öğrenim çağında olup tutuklu, hükümlü, bedensel engelli, özel eğitim gerektirenler ile bir yıldan fazla süreli kamu göreviyle yurt dışında görevlendirilen anne, baba veya vasisiyle birlikte bulunduğunu belgelendiren öğrenciler de bu haktan yararlanabilmektedir.

 

Eğitim-Öğretim Sistemi:

 

Açık İlköğretim Okulu'nda (AİO) bir öğretim yılı 3 (üç) dönemden oluşur ve her dönem sonunda “Dönem Sonu Sınavı” yapılır. Dönem sonunda sınavına girilen derslerden alınan puanlar, yılsonu başarı puanını belirler. Sınav puanına göre, 45 ve üzeri alınan puan o dersin başarılmış olduğunu gösterir. 6. sınıfa yeni başlayan bir öğrenci en az 3 dönem sınava girer, 3 dönem sınavı sonunda sınıf ve ders geçme kriterlerini yerine getirdiği takdirde, (üç dönem sınavının süresi yaklaşık 1(bir) yıldır) Açık İlköğretim Okulu'ndan mezun olabilecektir (AİO WEB Sayfası : http://aio.meb.gov.tr/ ).

 

Kayıt Kabul Koşulları:


1. Eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 15 yaşından gün alanlar, (Ancak; özel eğitime muhtaç, tutuklu hükümlü, ıslah evindekiler ve  bir yıldan fazla süreli kamu görevlisi ebeveynine bağlı olarak yurt dışına çıkmak zorunda kalanlarda yaş sınırı aranmaz)
2. İlkokul mezunları,
3. İlköğretim okullarının 6. 7. veya 8. sınıfından ayrılanlar, 
4. Ortaokuldan ayrılanlar veya ortaokulu dışarıdan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,
5. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar,
6. Yurt dışında öğrenim görüp en az ilköğretim okulu 5. sınıfını bitirenler düzeyinde denklik belgesi olanlar başvurabileceklerdir.

 

 

İlgililerin Büyükelçiliğimiz İlköğretim Okuluna müracaat etmeleri rica olunur. 

Okul Adresi:

T.C. Tahran Büyükelçiliği

Ferdowsi Ave. No.337, Tahran-İran

 

İletişim Bilgileri:

Okul Müdürü Servet Akdeniz 

E-posta: tctahranokulu@yahoo.com.tr.tr

Tel: (00 9821) 359 511 44 ; (009821) 359 511 48

(Pazar – Perşembe günleri, saat 08.00 – 16.00 arası)