Türkiye Cumhuriyeti

Tahran Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

İran’da Faaliyet Gösteren İşadamlarına Duyuru / Düzeltme-yer Değişikliği / İvedi , 12.12.2011

İran’ın çalışma mevzuatı ile Türk işveren ve işçilerin İran’da “çalışma izni almakta karşılaştıkları sorunlara” ilişkin İran İslam Cumhuriyeti Kooperatif, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı’ndan uzmanların katılımıyla, 14 Aralık 2011, Çarşamba günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek bilgilendirme toplantısının yerinin değiştirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

 

Sözkonusu toplantı, anılan tarih ve saatte İran İslam Cumhuriyeti Kooperatif, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı’nda yapılacaktır.

 

Güncel sorunların gündeme getirilmesi bakımından İran’da faaliyet gösteren tüm işadamlarımızın sözkonusu toplantıya katılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

 

Toplantıda Büyükelçiliğimiz Müsteşarı Mehmet Küçüksakallı ve Ticaret Müşaviri Serkan Buralı hazır bulunacaktır.

 

Saygıyla duyurulur.                  

  

                                                                                   

Adres: Kooperatif, Çalışma ve Sosyal Refah Bakanlığı

Motahhari Caddesi, Mofatteh Caddesinden sonra Şehit Ali Akbari Caddesi 
(Bakanlık binası caddenin sonundadır.)

Tel:      0912 548 44 61 (Bayan Aghamuhammedi)