Kasım 2011 Er Celbinde Silahaltına Alınacak Yükümlülere Ait Trt Duyurusu

Tahran Büyükelçiliği 03.11.2011

KASIM 2011 ER CELBlNDE SiLAHALTINA ALINACAK YUKUMLULERE AiT TRT DUYURUSU

1.  KASIM 2011 ER CELP DONEMiNDE SiLAHALTINA ALINACAK ER STATUSUNDEKi YUKUMLULERiN,
CELP VE SEVK iSLEMLERlNE lLİŞKiN HUSUSLAR, 1111 SAYILI ASKERLiK KANUNU'NUN 45’lNCi
MADDESi UYARINCA MUTEAKiP MADDELERDE AÇIKLANMISTIR.

2.    KASIM 2011 ER CELBi 1'lNCI GRUPTA SEVKE TABi YUKUMLULERiN 21-24 KASIM 2011,
2'NCi GRUPTA SEVKE TABl OLANLARIN 04-06 OCAK 2012 TARiHLERi ARASINDA SEVKLERl
YAPILACAKTIR.

3.  KASIM 2011 ER CELP DÖNEMiNDE;

A.  1991 DOGUMLU VE BUNLARLA IŞLEME TABi ER STATUSUNDEKi YUKUMLULERDEN, KAYITLI
OLDUGU ASKERLiK SUBESlNlN GENEL CELP DONEMi KASIM 2011 OLANLAR,

B.  CELP DONEMi KASIM 2011 OLMADIGI HALDE, KASIM 2011 CELP DONEMiNDE SiLAHALTINA
ALINMAK iSTEYEN YUKUMLULERDEN BU TALEPLERi UYGUN BULUNANLAR,

C.  YASAL NEDENLERLE ASKERE SEVKLERi TEHiR EDiLENLERDEN, KASIM 2011 ER CELP
DONEMiNDE SEVKE TABi OLANLAR,

C. 1111 SAYILI ASKERLiK KANUMUNUN 86 VE 89'UNCU MADDELERiNE TABi iKEN AYNI KANUNUN 36'NCI MADDESi GEREOiNCE ERTELEMELERi YAPILAN VE ERTELEMELERi 31 ARALIK 2011 TARIHiNDE SONA ERECEK YUKUMLULER 02 OCAK 2012 TARiHiNDE SEVK iSLEMiNE TABi TUTULACAKLARDIR.

4.      SEVKE TABi YUKUMLULER, SEVK EDiLECEKLERi EĞiTiM MERKEZLERlNi 03 KASIM 2011
TARiHiNDEN iTiBAREN e-DEVLET KAPISI UZERlNDEN www.turkive.qov.tr                                  ADRESiNDEN
OĞRENEBiLECEKLERDiR.

5.  KASIM 2011 ER CELP DONEMiNDE SEVKE TABi YUKUMLULERiN iSiM LlSTELERl, 03 KASIM 2011
TARiHiNDEN iTiBAREN ASKERLiK SUBELERiNDE iLAN EDiLECEKTiR.

6.              YUKUMLULER SEVK iSLEMLERiNi YAPTIRMAK İÇiN; NUFUS CUZDANLARI iLE BiRLiKTE 03 KASIM 2011 TARiHiNDEN iTiBAREN ASKERLIK SUBELERlNE BASVURARAK SEVK EVRAKINI ALABiLECEKLERDiR.

7.              KASIM 2011 ER CELBi 1'lNCl GRUPTA SEVKE TABi OLANLARDAN 24 KASIM 2011 DAHlL, 2'NCi GRUPTA SEVKE TABi OLANLARDAN 06 OCAK 2012 DAHiL, 02 OCAK 2012 TARiHiNDE SEVKE TABi OLANLARDAN AYNI GUN ASKERLiK SUBELERiNE MURACAAT EDEREK SEVK iSLEMiNl YAPTIRMAYANLAR iLE SEVK EVRAKINI ALDIKLARI HALDE KENDiLERiNE TANINAN YASAL YOL SURESl SONUNA KADAR BiRLiKLERiNE KATILMAYANLAR, 1111 SAYILI ASKERLiK KANUNU'NUN 89'UNCU MADDESi GEREGlNCE BAKAYA iSLEMiNE TABi TUTULACAKLARDIR.

 

8.        AYRINTILI BiLGi www.asal.msb.aov.tr İNTERNET ADRESlNDE VE TRT TELETEKST SAYFALARINDA YER ALMAKTADIR.

9.        1111 SAYILI ASKERLiK KANUNU'NUN 45'lNCl MADDESi GEREOiNCE BU DUYURU YÜKÜMLÜLERE TEBLIĞ NiTELiĞiNDEDiR.

Pazar - Perşembe

09:00 - 18:00

KONSOLOSLUK ŞUBESİ ÇALIŞMA SAATLERİ : 09:00 - 12:30 ARASIDIR.
1.1.2020 1.1.2020 YILBAŞI
29.1.2020 29.1.2020 Hz. Fatemeh Zehra'nın Ölüm Yıldönümü
11.2.2020 11.2.2020 Devrim Yıldönümü
8.3.2020 8.3.2020 Hz.İmam Ali'nin Doğum Yıldönümü
19.3.2020 19.3.2020 Petrolün Millileştirilmesi
20.3.2020 23.3.2020 Nevruz (4 gün)
22.3.2020 22.3.2020 Hz. Muhammed'in Peygamberlik mertebesine ulaşması
31.3.2020 31.3.2020 İran İslam Cumhuriyeti Günü
1.4.2020 1.4.2020 Doğa Günü
9.4.2020 9.4.2020 Hz. Mehdi'nin Doğum Yıldönümü
23.4.2020 23.4.2020 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1.5.2020 1.5.2020 Emek ve Dayanışma Günü
15.5.2020 15.5.2020 Hz. Ali'nin Ölüm Yıldönümü
19.5.2020 19.5.2020 Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
24.5.2020 26.5.2020 Ramazan Bayramı (İran'da son anda bayram tarihi ileri ya da geri alınabilir) 2 gün
3.6.2020 3.6.2020 İmam Humeyni'nin Ölüm Yıldönümü
4.6.2020 4.6.2020 15 Hordad Ayaklanması
17.6.2020 17.6.2020 Hz. İmam Jafar Sadegh'in Ölüm Yıldönümü
15.7.2020 15.7.2020 Demokrasi ve Milli Birlik Günü
31.7.2020 1.8.2020 Kurban Bayramı (İran'da 1 gündür(31 Temmuz))
8.8.2020 8.8.2020 Ghader-e Khom Bayramı
29.8.2020 29.8.2020 Tasooa
30.8.2020 30.8.2020 Ashoora
30.8.2020 30.8.2020 Zafer Bayramı
8.10.2020 8.10.2020 Arbain (İmam Hüseyin'in Ölümünün 40. Günü)
16.10.2020 16.10.2020 Hz. Peygamberin Ölüm Yıldönümü
17.10.2020 17.10.2020 Hz. İmam Rıza'nın Ölüm Yıldönümü
25.10.2020 25.10.2020 Hz. Hasan Asgari'nin Ölüm yıldönümü
25.10.2020 25.10.2020 Hz. Mehdi'nin imametinin başlamasının yıldönümü
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
3.11.2020 3.11.2020 Hz. Muhammed'in Doğum Yıldönümü
3.11.2020 3.11.2020 Hz. İmam Jafar'in Doğum Yıldönümü