Kasım 2011 Er Celbinde Silahaltına Alınacak Yükümlülere Ait Trt Duyurusu

Tahran Büyükelçiliği 03.11.2011

KASIM 2011 ER CELBlNDE SiLAHALTINA ALINACAK YUKUMLULERE AiT TRT DUYURUSU

1.  KASIM 2011 ER CELP DONEMiNDE SiLAHALTINA ALINACAK ER STATUSUNDEKi YUKUMLULERiN,
CELP VE SEVK iSLEMLERlNE lLİŞKiN HUSUSLAR, 1111 SAYILI ASKERLiK KANUNU'NUN 45’lNCi
MADDESi UYARINCA MUTEAKiP MADDELERDE AÇIKLANMISTIR.

2.    KASIM 2011 ER CELBi 1'lNCI GRUPTA SEVKE TABi YUKUMLULERiN 21-24 KASIM 2011,
2'NCi GRUPTA SEVKE TABl OLANLARIN 04-06 OCAK 2012 TARiHLERi ARASINDA SEVKLERl
YAPILACAKTIR.

3.  KASIM 2011 ER CELP DÖNEMiNDE;

A.  1991 DOGUMLU VE BUNLARLA IŞLEME TABi ER STATUSUNDEKi YUKUMLULERDEN, KAYITLI
OLDUGU ASKERLiK SUBESlNlN GENEL CELP DONEMi KASIM 2011 OLANLAR,

B.  CELP DONEMi KASIM 2011 OLMADIGI HALDE, KASIM 2011 CELP DONEMiNDE SiLAHALTINA
ALINMAK iSTEYEN YUKUMLULERDEN BU TALEPLERi UYGUN BULUNANLAR,

C.  YASAL NEDENLERLE ASKERE SEVKLERi TEHiR EDiLENLERDEN, KASIM 2011 ER CELP
DONEMiNDE SEVKE TABi OLANLAR,

C. 1111 SAYILI ASKERLiK KANUMUNUN 86 VE 89'UNCU MADDELERiNE TABi iKEN AYNI KANUNUN 36'NCI MADDESi GEREOiNCE ERTELEMELERi YAPILAN VE ERTELEMELERi 31 ARALIK 2011 TARIHiNDE SONA ERECEK YUKUMLULER 02 OCAK 2012 TARiHiNDE SEVK iSLEMiNE TABi TUTULACAKLARDIR.

4.      SEVKE TABi YUKUMLULER, SEVK EDiLECEKLERi EĞiTiM MERKEZLERlNi 03 KASIM 2011
TARiHiNDEN iTiBAREN e-DEVLET KAPISI UZERlNDEN www.turkive.qov.tr                                  ADRESiNDEN
OĞRENEBiLECEKLERDiR.

5.  KASIM 2011 ER CELP DONEMiNDE SEVKE TABi YUKUMLULERiN iSiM LlSTELERl, 03 KASIM 2011
TARiHiNDEN iTiBAREN ASKERLiK SUBELERiNDE iLAN EDiLECEKTiR.

6.              YUKUMLULER SEVK iSLEMLERiNi YAPTIRMAK İÇiN; NUFUS CUZDANLARI iLE BiRLiKTE 03 KASIM 2011 TARiHiNDEN iTiBAREN ASKERLIK SUBELERlNE BASVURARAK SEVK EVRAKINI ALABiLECEKLERDiR.

7.              KASIM 2011 ER CELBi 1'lNCl GRUPTA SEVKE TABi OLANLARDAN 24 KASIM 2011 DAHlL, 2'NCi GRUPTA SEVKE TABi OLANLARDAN 06 OCAK 2012 DAHiL, 02 OCAK 2012 TARiHiNDE SEVKE TABi OLANLARDAN AYNI GUN ASKERLiK SUBELERiNE MURACAAT EDEREK SEVK iSLEMiNl YAPTIRMAYANLAR iLE SEVK EVRAKINI ALDIKLARI HALDE KENDiLERiNE TANINAN YASAL YOL SURESl SONUNA KADAR BiRLiKLERiNE KATILMAYANLAR, 1111 SAYILI ASKERLiK KANUNU'NUN 89'UNCU MADDESi GEREGlNCE BAKAYA iSLEMiNE TABi TUTULACAKLARDIR.

 

8.        AYRINTILI BiLGi www.asal.msb.aov.tr İNTERNET ADRESlNDE VE TRT TELETEKST SAYFALARINDA YER ALMAKTADIR.

9.        1111 SAYILI ASKERLiK KANUNU'NUN 45'lNCl MADDESi GEREOiNCE BU DUYURU YÜKÜMLÜLERE TEBLIĞ NiTELiĞiNDEDiR.

Pazar - Perşembe

09:00 - 17:00

Konsolosluk Şubesi çalışma saatleri 09:00 - 12:30 arasıdır.
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı
11.2.2018 12.2.2018 Devrim Yıldönümü
20.2.2018 20.2.2018 Hz. Fatemeh Zehra'nın Ölüm Yıldönümü
9.3.2018 9.3.2018 Hz. Fatemeh Zehra'nın doğum yıldönümü
20.3.2018 20.3.2018 Petrolün Millileştirilmesi
21.3.2018 24.3.2018 Nevruz (4 gün)
31.3.2018 31.3.2018 Hz.İmam Ali'nin Doğum Yıldönümü
1.4.2018 1.4.2018 İran İslam Cumhuriyeti Günü
2.4.2018 2.4.2018 Doğa Günü
14.4.2018 14.4.2018 Hz. Peygamber'in Peygamberliğe Atanması
23.4.2018 23.4.2018 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1.5.2018 1.5.2018 Emek ve Dayanışma Günü
2.5.2018 2.5.2018 Hz. Mehdi'nin Doğum Yıldönümü
19.5.2018 19.5.2018 Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
4.6.2018 4.6.2018 İmam Humeyni'nin Ölüm Yıldönümü
5.6.2018 5.6.2018 15 Hordad Ayaklanması
6.6.2018 6.6.2018 Hz. Ali'nin Ölüm Yıldönümü
15.6.2018 17.6.2018 Ramazan Bayramı ( son anda bayram tarihi ileri ya da geri alınabilir) 2 gün
9.7.2018 9.7.2018 Hz. İmam Jafar Sadegh'in Ölüm Yıldönümü
15.7.2018 15.7.2018 Demokrasi ve Milli Birlik Günü
21.8.2018 24.8.2018 Kurban Bayramı
30.8.2018 30.8.2018 Ghader-e Khom Bayramı
30.8.2018 30.8.2018 Zafer Bayramı
19.9.2018 19.9.2018 Tasooa
20.9.2018 20.9.2018 Ashoora
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
30.10.2018 30.9.2018 Arbain (İmam Hüseyin'in Ölümünün 40. Günü)
7.11.2018 7.11.2018 Hz. Peygamberin Ölüm Yıldönümü
8.11.2018 8.11.2018 Hz. İmam Rıza'nın Ölüm Yıldönümü
16.11.2018 16.11.2018 Hz. Hasan Asgari'nin Ölüm yıldönümü
16.11.2018 16.11.2018 Hz. Mehdi'nin imametinin başlamasının yıldönümü
25.11.2018 25.11.2018 Hz. Muhammed'in Doğum Yıldönümü
25.11.2018 25.11.2018 Hz. İmam Jafar'in Doğum Yıldönümü